жилищни кредити 

потребителски кредити

ипотечни кредити

фирмени кредити


рефинансиране на стари кредити

репо сделки - кредит гарантитан с ценни кнога или акции
  ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯТ КРЕДИТ И
НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ БУТОНА ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ    кандидатствай за кредит


МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ГОТОВИЯ ФОРМУЛЯР


 натиснете тук

Кредити за фирми. Бизнес кредитна линияКАК ДА ПОЛУЧА ИЗГОДНО
ФИРМЕН КРЕДИТ


Банките в България предлагат различни видове фирмени кредити. Наи-лесно се получава кредитна линия за оборотни средставе в размер до 40 % от оборота през   изминалата счетоводна година. Размера на оборота се доказва с отчет за   приходи и разходи и данъчна декларация. Обезпечение по кредита е   запис на заповед или недвижим имот. Лихвата по кредита е 12 - 14 %, а   срока за погасяване може да достигне до 20 години.

  Друг вид фирмен кредит е инвестицонният кредит за покупка на   производствена сграда или машини и оборудване. Обезпечение по   кредита е самата постройка или оборудването плюс ипотека на друг   недвижим имот.

  Лихвата по инвестиционните кредита и срокът за погасяване се   договарят за всеки случай индивидуално и зависят от финансовите   резултати на фирмата, опита на ръководството и пазарния потенциал на   предлаганите продукти или услуги. Максималният срок за погасяване   може да достигне до 20 години.

  Желанието на всяка една банка е не да ви вземе имота, а да получава   редовно вноски съгласно договорения погасителен план.

  Когато получите кредит и се издължите на банката без пропускане на   вноски и закъснения, Вие се превръщате в специален клиент с висок   кредитен рейтинг. Получаването на следващ кредит става изключително   лесно и с много малко формалности.кредит, кредити, вноски ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Никога не се доверявайте напълно на видяното или чутото по телевизията или радиото. Всяка агресивна реклама цели да заблуди потенциалния клиент. Никоя уважаваща себе си финансова институция не раздава пари само срещу един подпис или една усмивка.

  Винаги четете написаното с малки букви изключително внимателно.   Когато подписвате договор за кредит или ипотека и не разбирате   значението на някоя дума или фраза, попитайте банковия служител или   юриста какво точно означава това, което е написано.
 
       

Copyright © Komatex Group LTD         designed by Templatesbox                                               Начало | За нас | Лизинг | Контакти